Tầm giá: Từ đến

So sánh

380 triệu
  • 98

Đất hẻm lớn

2 Tháng Một, 2019

Tính năng
1 tỷ 200 triệu
1 tỷ 200 triệu
  • 238

Đất mặt tiền

2 Tháng Một, 2019

385 triệu
  • 90.7

Đất

13 Tháng Mười Hai, 2018

600 triệu
  • 140

Đất hẻm lớn

13 Tháng Mười Hai, 2018

1 tỷ
  • 95.1

Nhà Hẻm

13 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
1 tỷ 260 triệu
1 tỷ 260 triệu
  • 160

Đất

4 Tháng Mười Hai, 2018

915 triệu
  • 121

Đất hẻm lớn

4 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
4 tỷ 750 triệu
4 tỷ 750 triệu
  • 330

Nhà mặt tiền

3 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
12 tỷ 100 triệu
12 tỷ 100 triệu
  • 502.2

Đất

3 Tháng Mười Hai, 2018