Tầm giá: Từ đến

So sánh

42 triệu
  • 90

Căn hộ chung cư

7 Tháng Tư, 2018

Tính năng
1 tỷ 530 triệu
1 tỷ 530 triệu
  • 232

Đất mặt tiền

27 Tháng Ba, 2018

Tính năng
1 tỷ 500 triệu
1 tỷ 500 triệu
  • 80

Đất mặt tiền

24 Tháng Ba, 2018

Tính năng
15 tỷ 500 triệu
15 tỷ 500 triệu
  • 567

Đất mặt tiền

21 Tháng Ba, 2018

800 triệu
  • 100

Đất, Đất mặt tiền

19 Tháng Ba, 2018

Tính năng
8 triệu 300/m2
8 triệu 300/m2
  • 4360

Đất mặt tiền

7 Tháng Ba, 2018

Tính năng
1 tỷ 280 triệu
1 tỷ 280 triệu
  • 614

Đất mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018

15 tỷ
  • 85

Nhà mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018

620 triệu
  • 80
  • tây nam

Đất mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018