Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
1 tỷ 700 triệu
1 tỷ 700 triệu
  • 172

Đất mặt tiền

18 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 530 triệu
1 tỷ 530 triệu
  • 132

Đất nền dự án

15 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 230 triệu
1 tỷ 230 triệu
  • 217

Đất mặt tiền

10 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 50 triệu
1 tỷ 50 triệu
  • 100

Đất nền dự án

9 Tháng Năm, 2018

Tính năng
8 triệu 500m2
8 triệu 500m2
  • 125

Đất nền dự án

9 Tháng Năm, 2018

Tính năng
4 tỷ 200 triệu
4 tỷ 200 triệu
  • 90

Đất mặt tiền

9 Tháng Tư, 2018

68 triệu
  • 110

Căn hộ chung cư

7 Tháng Tư, 2018

42 triệu
  • 90

Căn hộ chung cư

7 Tháng Tư, 2018

Tính năng
1 tỷ 530 triệu
1 tỷ 530 triệu
  • 232

Đất mặt tiền

27 Tháng Ba, 2018