Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
1 tỷ 700 triệu
1 tỷ 700 triệu
  • 172

Đất mặt tiền

18 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 530 triệu
1 tỷ 530 triệu
  • 132

Đất nền dự án

15 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 950 triệu

Đất mặt tiền Đỗ Tường Tự xã Bình Tâm , Tp Tân An

Đỗ Tường Tự, Bình Tâm, Tân An, Long An, Việt Nam
1 tỷ 950 triệu
  • 930

Đất mặt tiền

15 Tháng Năm, 2018

Tính năng
810 triệu

Đất mặt tiền Lê Văn Tưởng xã Hướng Thọ Phú , Tp Tân An

Lê Văn Tường, Hương Thọ Phú, Tân An, Long An, Việt Nam
810 triệu
  • 292

Đất mặt tiền

10 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 230 triệu
1 tỷ 230 triệu
  • 217

Đất mặt tiền

10 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 50 triệu
1 tỷ 50 triệu
  • 100

Đất nền dự án

9 Tháng Năm, 2018

Tính năng
8 triệu 500m2
8 triệu 500m2
  • 125

Đất nền dự án

9 Tháng Năm, 2018

Tính năng
4 tỷ 200 triệu
4 tỷ 200 triệu
  • 90

Đất mặt tiền

9 Tháng Tư, 2018

Tính năng
400 triệu
400 triệu
  • 575

Đất hẻm lớn

9 Tháng Tư, 2018