Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
1 tỷ 280 triệu
1 tỷ 280 triệu
  • 614

Đất mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018

15 tỷ
  • 85

Nhà mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018

620 triệu
  • 80
  • tây nam

Đất mặt tiền

6 Tháng Ba, 2018

Tính năng
6 triệu 300/m2
6 triệu 300/m2
  • 3358

Đất

5 Tháng Ba, 2018

Tính năng
300 triệu
300 triệu
  • 95.5

Đất

2 Tháng Ba, 2018

Tính năng
1 tỷ 900 triệu
1 tỷ 900 triệu
  • 195

Đất

2 Tháng Ba, 2018

Tính năng
7 tỷ 900 triệu
7 tỷ 900 triệu
  • 610

Đất mặt tiền

2 Tháng Ba, 2018

Tính năng
850 triệu
850 triệu
  • 4495

Đất

2 Tháng Ba, 2018

  • 16000

Đất mặt tiền, Nhà mặt tiền

2 Tháng Ba, 2018