So sánh

17 tỷ
  • 7020

Đất mặt tiền, Nhà mặt tiền

2 Tháng Mười, 2018

Tính năng
1 tỷ 950 triệu
1 tỷ 950 triệu
  • 132

Nhà mặt tiền

14 Tháng Chín, 2018

Tính năng
1 tỷ 250 triệu
Tx. Kiến Tường, Long An, Việt Nam
1 tỷ 250 triệu
  • 197.6

Nhà mặt tiền

25 Tháng Tám, 2018

Tính năng
2 tỷ 800 triệu
2 tỷ 800 triệu
  • 176

Nhà mặt tiền

5 Tháng Bảy, 2018

Tính năng
4 tỷ 600 triệu
4 tỷ 600 triệu
  • 586

Đất mặt tiền, Nhà mặt tiền

2 Tháng Bảy, 2018

Tính năng
1 tỷ 320 triệu
1 tỷ 320 triệu
  • 320

Đất mặt tiền, Nhà mặt tiền

29 Tháng Sáu, 2018

Tính năng
5 tỷ 300 triệu
5 tỷ 300 triệu
  • 228

Nhà mặt tiền

21 Tháng Sáu, 2018

Tính năng
5 tỷ 550 triệu
5 tỷ 550 triệu
  • 79

Nhà mặt tiền

13 Tháng Sáu, 2018

9 tỷ
  • 306

Nhà mặt tiền

13 Tháng Sáu, 2018