Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
6 triệu 500
6 triệu 500
  • 300

Đất

21 Tháng Một, 2019

660 triệu
  • 140.3

Đất

15 Tháng Một, 2019

Tính năng
3 tỷ 50 triệu
3 tỷ 50 triệu
  • 5465.9

Đất

9 Tháng Một, 2019

Tính năng
1 tỷ 200 triệu
1 tỷ 200 triệu
  • 2248

Đất

2 Tháng Một, 2019

385 triệu
  • 90.7

Đất

13 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
1 tỷ 260 triệu
1 tỷ 260 triệu
  • 160

Đất

4 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
12 tỷ 100 triệu
12 tỷ 100 triệu
  • 502.2

Đất

3 Tháng Mười Hai, 2018

Đất hẻm 2.5m Đinh Viết Cừu, Xã Bình Tâm, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Đất hẻm 2.5m Đinh Viết Cừu, Xã Bình Tâm, Tp.Tân An, tỉnh Long An
395 triệu
  • 99.3

Đất

1 Tháng Mười Hai, 2018

Tính năng
1 tỷ 325 triệu
1 tỷ 325 triệu
  • 1332

Đất

24 Tháng Mười Một, 2018