Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
1 tỷ 220 triệu
1 tỷ 220 triệu
  • 500

Đất mặt tiền

15 Tháng Ba, 2019

925 triệu
  • 3276

Đất mặt tiền

20 Tháng Hai, 2019

3 tỷ
  • 146

Đất mặt tiền

20 Tháng Hai, 2019

4 tỷ
  • 645.8

Đất mặt tiền

15 Tháng Hai, 2019

Tính năng
1 tỷ 700 triệu
1 tỷ 700 triệu
  • 1000

Đất mặt tiền

22 Tháng Một, 2019

Tính năng
17 triệu
17 triệu
  • 112

Đất mặt tiền

21 Tháng Một, 2019

9 tỷ
  • 1500

Đất mặt tiền

21 Tháng Một, 2019

Tính năng
150 triệu
150 triệu
  • 890

Đất mặt tiền

21 Tháng Một, 2019

Tính năng
1 tỷ 490 triệu
1 tỷ 490 triệu
  • 189

Đất mặt tiền

16 Tháng Một, 2019