So sánh

Tính năng
4 tỷ 750 triệu
4 tỷ 750 triệu
  • 1771

Đất mặt tiền

10 Tháng Mười Một, 2018

Tính năng
1 tỷ 570 triệu

Đất mặt tiền Châu Thị Kim, Xã An Vĩnh Ngãi, TPTA, Long An 

Châu Thị Kim, An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An, Long An, Việt Nam
1 tỷ 570 triệu
  • 217.3

Đất mặt tiền

7 Tháng Mười Một, 2018

Tính năng
215 triệu
215 triệu
  • 832

Đất mặt tiền

7 Tháng Mười Một, 2018

Tính năng
2 tỷ 200 triệu
2 tỷ 200 triệu
  • 480

Đất mặt tiền

7 Tháng Mười Một, 2018

  • 27000

Đất mặt tiền

6 Tháng Mười Một, 2018

  • 25315

Đất mặt tiền

6 Tháng Mười Một, 2018

Tính năng
1 tỷ 850 triệu
1 tỷ 850 triệu
  • 300

Đất mặt tiền

6 Tháng Mười Một, 2018

Đất mặt tiền

24 Tháng Mười, 2018

  • 500

Đất mặt tiền

4 Tháng Mười, 2018