So sánh

Tính năng
5 tỷ 500 triệu
5 tỷ 500 triệu

Đất hẻm lớn

6 Tháng Mười Một, 2018

  • 10832

Đất hẻm lớn

4 Tháng Mười, 2018

Tính năng
525 triệu
525 triệu
  • 105

Đất hẻm lớn

26 Tháng Chín, 2018

Tính năng
1 tỷ 45 triệu
1 tỷ 45 triệu
  • 99

Đất hẻm lớn

20 Tháng Chín, 2018

Nguyễn Văn Rành, phường 7, Tp. Tân An, Long An, Việt Nam
765 triệu
  • 155

Đất hẻm lớn

20 Tháng Chín, 2018

Đất hẻm 4m Nguyễn Thông, xã Bình Tâm , Tp Tân An, Long An

Đất hẻm 4m Nguyễn Thông, xã Bình Tâm , Tp Tân An, Long An
345 triệu
  • 86.2

Đất hẻm lớn

25 Tháng Tám, 2018

Tính năng
2 tỷ 300 triệu
2 tỷ 300 triệu
  • 1076

Đất hẻm lớn

6 Tháng Tám, 2018

Tính năng
1 triệu 400
1 triệu 400
  • 3123

Đất hẻm lớn

6 Tháng Tám, 2018

635 triệu
  • 117.4

Đất hẻm lớn

25 Tháng Bảy, 2018