Tầm giá: Từ đến

So sánh

Tính năng
39 tỷ
39 tỷ
  • 600000

Đất

22 Tháng Năm, 2018

Tính năng
5 tỷ 300 triệu
5 tỷ 300 triệu
  • 11860

Đất mặt tiền

21 Tháng Năm, 2018

Tính năng
2 tỷ 550 triệu
2 tỷ 550 triệu
  • 1081

Đất hẻm lớn

21 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 920 triệu
1 tỷ 920 triệu
  • 1538

Đất hẻm lớn

21 Tháng Năm, 2018

7 tỷ
  • 240

Đất mặt tiền

18 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 700 triệu
1 tỷ 700 triệu
  • 172

Đất mặt tiền

18 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 530 triệu
1 tỷ 530 triệu
  • 132

Đất nền dự án

15 Tháng Năm, 2018

Tính năng
1 tỷ 950 triệu

Đất mặt tiền Đỗ Tường Tự xã Bình Tâm , Tp Tân An

Đỗ Tường Tự, Bình Tâm, Tân An, Long An, Việt Nam
1 tỷ 950 triệu
  • 930

Đất mặt tiền

15 Tháng Năm, 2018

Tính năng
810 triệu

Đất mặt tiền Lê Văn Tưởng xã Hướng Thọ Phú , Tp Tân An

Lê Văn Tường, Hương Thọ Phú, Tân An, Long An, Việt Nam
810 triệu
  • 292

Đất mặt tiền

10 Tháng Năm, 2018